Amundi Asset Mgmt.

Standort

Paris, Frankreich

Anschrift der Fondsgesellschaft

90 boulevard Pasteur
75015 Paris
Frankreich

Fonds der Fondsgesellschaft

Fonds-Name Typ Region Perf. 1J Perf. 3J Perf. 5J
1.Amundi ETF Lev.MSCI USA D.U.ETF EURETF SpezialUSA11,33 %91,18 %212,63 %
2.Amundi ETF MSCI Spain U.ETF EURETF Aktien-3,47 %16,18 %-2,98 %
3.AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DRETF AktienDeutschland-5,15 %10,82 %23,20 %
4.Amundi ETF MSCI Eu.Banks U.ETF EURETF AktienEuropa-18,83 %3,42 %-21,79 %
5.Amundi ETF MSCI Emu High Div.U.ETF EURETF AktienEuroland1,47 %26,05 %38,61 %
6.Amundi ETF MSCI World Ex Emu U.ETF EURETF Aktienweltweit5,43 %33,16 %64,27 %
7.Amundi Oblig Internationales IAnleihenweltweit10,73 %9,89 %31,43 %
8.Amundi ETF MSCI Eu.Healthcare U.ETF EURETF AktienEuropa15,62 %19,40 %28,75 %
9.Amundi ETF G.Eu.B.I.G.10-15 U.ETF EURETF AnleihenEuroland9,48 %8,18 %31,00 %
10.Amundi ETF MSCI Eu.Con.Disc.U.ETF EURETF AktienEuropa-1,16 %22,05 %27,58 %
11.Amundi ETF Lev.Euro Stoxx 50 D.U.ETF EURETF SpezialEuroland6,14 %54,06 %22,18 %
12.Amundi ETF S.G.Eu.B.I.G.D.10-15D.U.E.EURETF SpezialEuropa-9,88 %-10,64 %-28,44 %
13.Amundi ETF Short MSCI USA Daily UEETF SpezialUSA-14,41 %-41,09 %-59,34 %
14.Amundi ABS I EURAnleihenweltweit-0,16 %3,15 %5,30 %
15.Amundi ETF MSCI France UCITS ETFETF AktienFrankreich1,16 %0,00 %0,00 %