Amundi Asset Mgmt.

Standort

Paris, Frankreich

Anschrift der Fondsgesellschaft

90 boulevard Pasteur
75015 Paris
Frankreich

Fonds der Fondsgesellschaft

Fonds-Name Typ Region Perf. 1J Perf. 3J Perf. 5J
1.Amundi ETF Lev.MSCI USA D.U.ETF EURETF SpezialUSA26,50 %91,29 %212,25 %
2.Amundi ETF MSCI Spain U.ETF EURETF Aktien8,64 %16,63 %8,07 %
3.AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DRETF AktienDeutschland7,52 %18,63 %40,27 %
4.Amundi ETF MSCI Emu High Div.U.ETF EURETF AktienEuroland13,35 %31,58 %58,76 %
5.Amundi ETF MSCI Eu.Banks U.ETF EURETF AktienEuropa-2,29 %9,76 %-7,82 %
6.Amundi ETF MSCI World Ex Emu U.ETF EURETF Aktienweltweit11,47 %34,21 %71,95 %
7.Amundi Oblig Internationales IAnleihenweltweit10,73 %9,89 %31,43 %
8.Amundi ETF MSCI Eu.Healthcare U.ETF EURETF AktienEuropa15,62 %19,40 %28,75 %
9.Amundi ETF G.Eu.B.I.G.10-15 U.ETF EURETF AnleihenEuroland9,48 %8,18 %31,00 %
10.Amundi ETF MSCI Eu.Con.Disc.U.ETF EURETF AktienEuropa-1,16 %22,05 %27,58 %
11.Amundi ETF Lev.Euro Stoxx 50 D.U.ETF EURETF SpezialEuroland6,14 %54,06 %22,18 %
12.Amundi ETF S.G.Eu.B.I.G.D.10-15D.U.E.EURETF SpezialEuropa-9,88 %-10,64 %-28,44 %
13.Amundi ETF Short MSCI USA Daily UEETF SpezialUSA-14,41 %-41,09 %-59,34 %
14.Amundi ABS I EURAnleihenweltweit-0,16 %3,15 %5,30 %
15.Amundi ETF MSCI France UCITS ETFETF AktienFrankreich1,16 %0,00 %0,00 %