Alle Fondsgesellschaften mit D

Fondgesellschaft Aktienfonds Rentenfonds Immobilienfonds Geldmarktfonds Sonstige Gesamt
DNB AM S.A. 4 0 0 0 1 5
DWS Grundbesitz GmbH 0 0 3 0 0 3
Deka 10 3 2 0 18 33
DJE Investment S.A. 9 2 1 0 9 21
Danske Invest 2 0 0 0 0 2
Deka Internat.S.A. 10 3 0 1 6 20
DNCA Finance 0 0 0 0 2 2
Degroof Petercam AM 0 1 3 0 0 4
Dimensional Fd.PLC 1 1 0 0 0 2
Dodge & Cox W.Fd.PLC 1 0 0 0 0 1
DWS Investment S.A. 31 14 0 4 21 70
DWS Investment GmbH 35 8 0 1 9 53